Wat zijn de praktijkprestaties van warmtepompen en welke impact hebben warmtepompen op het elektriciteitsnet? Het eerste onderzoek van Installatiemonitor dat begin 2022 is gepubliceerd, gaf daar een eerste inzicht in. Het vervolgonderzoek geeft ook inzicht in welke factoren een rol spelen bij de prestaties van warmtepompen en in welk type woningen warmtepompen worden toegepast. Aanvullend daarop willen de initiatiefnemers inzicht krijgen in de impact van warmtepompen op het elektriciteitsnet. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2026.

Installatiemonitor is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met Netbeheer Nederland en Techniek Nederland. Het monitoringstraject wordt gecoördineerd en uitgevoerd door adviesbureau BDH. Het eerste onderzoek leverde 450 bruikbare aanmeldingen op. Dit keer zetten de onderzoekers in op 5000 woningen. Maarten Hommelberg, managing consultant BDH licht toe: ‘Door het aantal deelnemers aanzienlijk te verhogen, krijgen we meer inzicht in de prestaties van warmtepompen in verschillende woningen. Bovendien is er sinds het vorige onderzoek een nieuwe generatie warmtepompen geïnstalleerd door installateurs die ook meer ervaring op hebben gedaan. We zijn benieuwd of we de impact daarvan terugzien in de resultaten. Daarnaast verwachten we door het grotere aantal deelnemers in het project een nauwkeuriger beeld te kunnen schetsen van de impact van warmtepompen op het elektriciteitsnetwerk.’

Praktijkervaringen

Om een nog beter beeld te krijgen van de praktijkervaringen met warmtepompen is er een bewonerspanel opgezet. Maarten Hommelberg: ‘Deze mensen stellen we jaarlijks vragen over hun ervaringen met hun warmtepomp, bijvoorbeeld over comfortbeleving en het installatieproces. Zo verwachten we naast enkel getallen meer gevoel te krijgen bij de ervaringen van mensen met hun warmtepomp.’

Deelnemen?

Iedereen die recent een warmtepomp heeft laten installeren of binnenkort een warmtepomp krijgt én die een slimme meter heeft, kan zich aanmelden voor Installatiemonitor. Ga naar installatiemonitor.nl/aanmeldformulier. Bij de aanmelding wordt er onder andere gevraagd naar informatie over de woning en samenstelling van het huishouden. Ook geef je via dit formulier toestemming de slimme meter uit te lezen. Via de slimme meter worden meterstanden voor elektriciteit en aardgas uitgelezen. Aan de hand van deze gegevens worden analyses gemaakt over de prestaties van warmtepompen en de impact op het elektriciteitsnetwerk.

Benchmark

Deelnemers ontvangen jaarlijks een op maat gemaakt benchmarkrapport. Hierin zien zij bijvoorbeeld hoe hun warmtepomp het doet ten opzichte van een vergelijkbare warmtepomp en woning. De benchmark is een extra optie, het is ook mogelijk enkel deel te nemen aan het onderzoek.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie over het onderzoek, de veelgestelde vragen en aanmelden op installatiemonitor.nl. Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van Installatiemonitor, schrijf je dan via deze site in voor de nieuwsbrief (verschijnt 1-2 keer per jaar).
Ben je werkzaam bij een woningcorporatie, projectontwikkelaar, fabrikant/installatiebedrijf van warmtepompen en betrokken bij een warmtepompproject? En wil je met dit project meedoen aan het onderzoek? Neem rechtstreeks contact op via info@installatiemonitor.nl.