Vanuit onze passie voor een duurzame wereld willen wij duurzaamheid voor iedereen toegankelijk maken. Dit doen wij door processen aan te jagen, kennis te delen en partijen te verbinden. Wij hebben het lef kritisch te zijn en anders te denken. Met onze adviezen, tools en cursussen maken wij het realiseren van duurzame woningbouw elke dag een stukje makkelijker. Met BDH schakel je een onafhankelijke, betrouwbare en deskundige externe partij in, die meedenkt over verbetering van processen en strategische vraagstukken. Wij werken voor een breed scala aan bedrijven en organisaties, waaronder gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders en de Nederlandse overheid.

Kennis

BDH beschikt over brede kennis van warmte in de gebouwde omgeving. We denken graag na over de integratie van nieuwe energietechnieken in de huidige warmtevoorziening. Daarom volgen we alle ontwikkelingen die de verduurzaming van de warmtevoorziening in gebouwde omgeving aangaan op de voet. We delen onze visie en denken graag mee over jouw duurzame uitdaging. Ook delen we onze kennis door middel van presentaties en trainingen. Bijvoorbeeld ‘Basistraining warmtepompen’ en ‘Training woningbouw en duurzame warmte’ voor gemeenten en woningcorporaties. Voor gemeenten hebben we de Wijk- en buurtaanpak ontwikkeld. Benieuwd naar de mogelijkheden afgestemd op jouw behoefte? Neem contact met ons op.

Proces

BDH denkt graag mee over verbetering van processen, de te voeren strategie en andere vraagstukken.  We benaderen een situatie vanuit verschillende oogpunten. Zo komen we vaak tot een onverwachte conclusie. Ook ontwikkelen we tools die de verduurzaming van de woningbouw op weg helpen. Bijvoorbeeld de  Warmtepompverkenner , die woningeigenaren ondersteunt bij het maken van de keuze voor een warmtepomp. Met onze dienst  Energie Zuinig Thuis kunnen we op basis van slimme meterdata o.a. inzicht geven in welke warmtepomp geschikt is voor een woning. Ook hebben we de monitoringsdienst Meetcampagne opgezet voor netbeheerders woningcorporaties en  leveranciers van duurzame installaties. Wat zijn de prestaties  van de nieuwe technieken? Wat betekenen ze voor de  warmtevraag of bijvoorbeeld de netbelasting ? Meetcampagne.nl biedt inzicht.  

Mensen

Het succes van verduurzamen van de woningbouw valt of staat met mensen. De ideeën kunnen nog zo goed zijn, als mensen niet gemotiveerd zijn mee te doen, blijft het bij plannen. Bij BDH hebben we niet alleen oog voor de medewerkers van onze klanten, maar ook voor hun ‘klanten’. Zoals bewoners/huiseigenaren, huurders en consumenten. Hoe neem je hen mee in het proces van verduurzaming? We staan regelmatig op bewonersavonden, bijvoorbeeld om een presentatie te geven over de mogelijkheden van verduurzamen van een woning. Doordat we niet alleen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en netbeheerders, maar ook met bewoners aan tafel zitten, weten we heel goed wat er speelt. En zijn we in staat mensen en partijen met elkaar te verbinden.