Maak kennis met ons team van experts op het gebied van verduurzaming van de woningbouw.

Peter Wagener

Managing consultant

Peter Wagener (1960, werktuigbouw) is managing director van BDH en beschikt over jaren ervaring op verschillende posities binnen de installatiesector. Hij heeft een omvangrijk netwerk dat alle lagen van de duurzame energiesector en de installatiebranche omvat. Daarnaast heeft hij bewezen ervaring en competentie op het gebied van marktontwikkelingen ten aanzien van duurzame warmte. Zowel beleidsmatig, als op concreet projectniveau bij gemeenten.

Maarten Hommelberg

Managing consultant

Maarten Hommelberg (1978, werktuigbouw) heeft een MSc in installatietechnologie. En jarenlange ervaring met energie in de gebouwde omgeving als onderzoeker bij zowel ECN als VITO. Daarnaast heeft hij ervaring vanuit het perspectief van de bouw middels zijn rol als innovatiemanager bij BAM. Hij heeft jaren deel uitgemaakt van het MT van de Stroomversnelling, dat als ambitie het verduurzamen van de gehele Nederlandse woningvoorraad heeft. Hij was o.a. verantwoordelijk voor werkgroepen omtrent hoogbouw, integratie met de netbeheerders en energieprestatie monitoring.

Theo Elfrink

Consultant

Theo Elfrink (1964, milieukundige en energiespecialist) heeft ruime ervaring met opstellen/uitvoeren van energiebeleid bij gemeenten, waaronder Haarlem. Vanuit RVO heeft hij gemeenten bijgestaan in de uitvoering van energiebeleid. Mede door zijn functie als energie-expert bij Vereniging Eigen Huis heeft hij kennis van energietechniek en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Bij BDH ondersteunt hij onder andere de gemeenten Ameland, Culemborg, Midden-Groningen en Stichtse Vecht bij het opstellen van beleid. De nadruk ligt hierbij op het leveren van technische en financiële input van energiebesparings- en warmteopties in woningen.

Guido Janssen

Consultant

Guido Janssen (1997, electrical engineering) heeft tijdens zijn MSc in Advanced Energy Solutions kennis opgedaan over verschillende aspecten van de energietransitie. Binnen BDH is hij verantwoordelijk voor data-analyses, bijvoorbeeld voor de wijkuitvoeringsplannen en de keuzehulpen. Ook houdt hij zich bezig met monitoring, waaronder de Thuisscan van Energie Zuinig Thuis en Installatiemonitor. Daarnaast werkt hij aan diverse projecten met verschillende thema’s, zoals warmtenetten, warmteopslag en warmtepompen.

Angelique Biemans

Consultant

Angelique Biemans (1998, technische natuurkunde) heeft zich in haar MSc Sustainable Energy Technology verbreed in de energiesector. Hier heeft ze zowel technische kennis van zonnepanelen als kennis over de energietransitie vanuit een socio-economische perspectief opgedaan. Daarmee kan ze vanuit meerdere perspectieven naar een probleem kijken.
Ze is bij BDH verantwoordelijk voor projectplanning en data-analyse. Daarnaast draagt ze bij aan de ontwikkeling van Installatiemonitor en Energie Zuinig Thuis.

Elvera van ‘t Klooster

Marketing & Communicatie

Elvera van ‘t Klooster (1976, school voor journalistiek) is een breed ontwikkelde en ervaren communicatiedeskundige met een journalistieke achtergrond. Zij heeft ruime ervaring in zowel B2B als in B2B2C communicatie. Binnen BDH is ze verantwoordelijk voor invulling van activiteiten ten aanzien van bewonerscommunicatie en -participatie in de projecten van collega-consultants. Ook levert ze een belangrijke bijdrage aan Energie Zuinig Thuis en Installatiemonitor. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen, zoals websites en social media.

Thijs Poiesz

Consultant

Thijs Poiesz (1992, theoretische natuurkunde) heeft tijdens zijn MSc Research in Cosmology veel kennis opgedaan over fundamentele natuurkunde, data-analyse en abstract denken. Deze kennis zet hij nu in om mee te helpen aan de energietransitie. Hij weet goed de vertaalslag tussen data-analyse en praktijk te maken.

Begin 2024 is Thijs gestart bij BDH. Hij levert een belangrijke bijdrage aan monitoringsprojecten, zoals Installatiemonitor en de Thuisscan van Energie Zuinig Thuis. Ook is hij betrokken bij projecten met betrekking tot verduurzaming van de gebouwde omgeving op gemeentelijk niveau.