Het is tijd om woningen te isoleren! En gemeenten gaan daarbij helpen. Zeker met de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie; € 1460 extra subsidie per woning. Met deze regeling kan de gemeente haar eigen isolatieprogramma opzetten voor koopwoningen. De eerste aanvraagronde loopt tot 31 mei 2023. De maatregelen die met de SpUk gefinancierd worden, moeten uiterlijk 31 december 2026 zijn uitgevoerd. Er zit dus tempo achter.

Met de SpUk lokale aanpak isolatie komt het isoleren van woningen met lage labels weer een stap dichterbij. Hier wordt gestuurd op koopwoningen met lage WOZ én lage energielabels (D, E, F of G). Dat zijn veel factoren om mee rekening te houden. Hoe vind je als gemeente de huizen die hiervoor in aanmerking kunnen komen?

Een tool om jouw buurten te vinden

De Keuzehulp wijken en buurten van BDH helpt je bij het selecteren van de juiste woningen. Deze keuzehulp is een digitaal dashboard waarop je voor jouw gemeente woningen kan filteren op bijvoorbeeld huur/koop, type woning, WOZ, energielabel en bouwperiode. De keuzehulp biedt meer dan een kaart. Hij focust zich op het kunnen maken van (uitgebreide) selecties, die met andere dashboards niet mogelijk zijn. Zo kun je clusters maken van woningen die als kansrijk worden beschouwd om deel te nemen aan de SpUk Lokale Aanpak Isolatie.
Om echt door te pakken geeft de Keuzehulp een adressenlijst in Excel voor jouw doelgroep. Zo kun je direct de bewoners uitnodigen voor wie je de SpUk lokale aanpak isolatie wilt inzetten. Dit scheelt veel tijd.

Dit kun je met de Keuzehulp wijken en buurten (en niet met standaard dashboards):

  • Eigen gemeentelijke data toevoegen, zoals WOZ-waarde en eigendomsgegevens
  • Selecteren op o.a. woningtype, bouwperiode en energielabels tot op buurt- en straatniveau
  • Inzicht geven in energierekening en CO₂-reductie voor verschillende installatietypen
  • Verschillende selecties met elkaar combineren
  • Adressenlijst exporteren

Ervaring

De Keuzehulp wijken en buurten van BDH wordt bijvoorbeeld al succesvol ingezet in de gemeente Midden-Groningen. Voor de SpUk koopwoningen zijn woningen geselecteerd met een bepaald energielabel en onder een bepaalde WOZ-waarde. Mooie is dat voor de geselecteerde woningen meteen een adressenlijst is gemaakt, zodat de bewoners makkelijk te benaderen zijn. Corina Onderstijn, beleidsmedewerker duurzaamheid Midden-Groningen: ‘Doorgaans ben ik afhankelijk van verschillende interne afdelingen en kan het soms weken duren voordat ik de gewenste adressenlijst heb. Op deze manier gaat het een stuk sneller en gemakkelijker.’

Benieuwd of dit jouw isolatieaanpak kan versnellen?

Misschien kan de Keuzehulp wijken en buurten ook jouw gemeente, woningcorporatie of andere organisatie helpen bij het bepalen van kansrijke gebieden. De basisprijs voor aanschaf van de keuzehulp is € 2500, inclusief de opname/verwerking van 2 plaatselijke databronnen. Vervolgens sluit je een abonnement af voor € 650 per jaar voor een jaarlijkse update. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Wil je meer weten over onze Keuzehulp wijken en buurten? Neem contact op met Theo Elfrink, mail theo.elfrink@bdh-advies.nl. Hij kan je niet alleen meer vertellen over de mogelijkheden, maar geeft ook graag een demo van de Keuzehulp wijken en buurten.