Door de hoge energieprijzen is er – terecht – veel meer aandacht voor energiebesparing. Daarbij is het verstandig flink te isoleren voordat wordt gedacht aan het toepassen van bijvoorbeeld een warmtepomp. Daarnaast speelt de temperatuur van het afgiftesysteem een grote rol. Helaas wordt dit belang door veel adviseurs nog steeds onderbelicht.

Recent hoorde ik nog een verhaal van een energie-adviseur die twijfelde of een warmtepomp wel zou passen bij een woning; niet voldoende isolatie, geen HR++ glas etc. Deze woning had wel vloerverwarming op de gehele benedenverdieping en een verbruik van ca.1100 m³ gas. Wat mij betreft geen discussie: een warmtepomp kan hier prima. Natuurlijk is het beter de extra isolatiemaatregelen nu of op termijn te nemen, dat brengt het energiegebruik verder omlaag. Maar dat is niet essentieel voor het rendabel toepassen van een warmtepomp.

De laagste stooktemperatuur bepalen

Ik pleit er niet voor om in een tochtig huis een warmtepomp te plaatsen, daar kun je niet gauw met lagere temperatuur comfortabel verwarmen. Mijn idee is dat we meer moeten benadrukken dat bewoners gaan kijken naar de laagste temperatuur waarmee hun woning comfortabel gestookt kan worden. Op www.zetemop60.nl is voor de meeste cv-ketels een instructiefilmpje te zien over hoe je de maximale afgiftetemperatuur kunt verlagen. Lukt het bij een ingestelde temperatuur van 60 °C de woning comfortabel warm te stoken, ook bij lage buitentemperaturen (vorst), dan is de woning geschikt voor een hybride warmtepomp. Kan de afgiftetemperatuur bij dezelfde omstandigheden zelfs tot onder de 50 °C worden gebracht, dan is verwarming met een all-electric warmtepomp mogelijk.

Veel mensen kennen de weg naar de genoemde website inmiddels, maar weten niet dat er andere wegen zijn als alleen extra isolatie om de gevraagde afgiftetemperatuur verder omlaag te brengen of zonder meteen over te gaan op de aanleg van vloerverwarming. Dat kan bijvoorbeeld door radiatoren beter te laten functioneren (weghalen van de dichte omkasting of inkorten van gordijnen) of extra radiatoren of convectoren bij te plaatsen. Bij een aantal typen radiatoren is het bovendien mogelijk door het plaatsen van ventilatoren de capaciteit van de radiatoren flink te verhogen. Op die manier warmt de ruimte ook weer sneller op. Daarmee vervalt meteen het nadeel van tragere verwarming bij lagere temperaturen. Beschikt je woning nog over oude leden- of kolomradiatoren, dan is vervanging hiervan door lage temperatuur-convectoren/radiatoren de beste optie.

ISDE subsidie voor verhogen verwarmingscapaciteit?

Op basis van de genoemde maatregelen aan het afgiftesysteem kan veel sneller dan vaak wordt verondersteld een warmtepomp worden toegepast. Toch krijgen deze maatregelen veel te weinig aandacht. Een opvallend detail hierbij is dat in de ISDE regeling alleen isolatie en géén van de genoemde maatregelen om de verwarmingscapaciteit te verhogen zijn opgenomen. Mijn voorstel is om deze relatief goedkope maatregelen ook onder de ISDE subsidie te laten vallen. Daarmee krijgen ze niet alleen meer bekendheid, maar worden meer mensen zich ervan bewust dat hun woning klaar is voor een warmtepomp. En kunnen ze sneller overstappen op duurzame verwarming.