De technische potentie van aquathermie, met name waar het gaat om het winnen van warmte uit oppervlaktewater, is groot. Toch […]