Hybride warmtepompen zijn een goede optie om woningen duurzaam te verwarmen, zonder dat de netbelasting snel onhoudbaar wordt. Ook in extreem koude periodes. Dat blijkt uit de eerste analyse van de meetdata uit de extreem koude februariweek van Installatiemonitor.

Installatiemonitor is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en wordt uitgevoerd door BDH. Daarbij worden we ondersteund door Enpuls, GasTerra B.V., Gasunie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. 

Hybrides

Voor wat betreft hybride warmtepompen is er nauwelijks verschil in elektriciteitsverbruik tussen een gemiddelde winterdag en de extreme koude periode. Je zou kunnen verwachten dat de netbelasting zelfs minder wordt bij extreme koude. De warmtepompprestaties worden immers slechter bij lagere buitentemperaturen en op een gegeven moment is het zinvoller om de warmtepomp uit te schakelen. Dit effect zien we echter niet terug in de data. Het lijkt erop dat de aansturing van de hybride systemen over het algemeen het warmtepompdeel van de installatie niet compleet afschakelt.

De maximale netbelasting ligt voor een gemiddelde woning op ca. 1.5 tot 2 kW. Iets hoger dan de capaciteit van het elektriciteitsnet. Als de penetratie van hybride systemen in een woonwijk niet al te snel stijgt, is dit goed op te vangen. Hybride warmtepompen vormen dus een goede optie om woningen duurzaam te verwarmen, zonder dat de netbelasting snel onhoudbaar wordt.

All-electric

En hoe zit het met de impact van de all-electric warmtepompen op het net bij extreme kou? De belasting is in de koudste week ca. 1 tot 1.5 kW hoger dan gemiddeld in de winter. In de nacht blijft de afname op een hoog niveau ‘hangen’. Het is echter duidelijk dat er géén grootschalige inzet van elektrische bijstook plaatsvindt. Deze bijstook kan het afnameprofiel gemakkelijk nog 2 of 3 kW hoger maken, en dit zien we gelukkig niet. Klik hier voor de download van de sneak preview: resultaten extreem koude week.