Staalkaart waterstof

De realistische mogelijkheden van groene waterstof voor decentrale duurzame elektriciteitsproductie, dat is waar de Staalkaart groene waterstof om draait. Deze poster is gratis beschikbaar en ondersteunt energieprofessionals bij het verduurzamen. De Staalkaart groene waterstof is ontwikkeld door BDH in samenwerking met Enduso, Gasunie, Gemeente Groningen, Alliander en Stedin. 

De Staalkaart groene waterstof is bedoeld voor professionals in de energietransitie, zoals medewerkers van woningcorporaties, gemeenten, provincies, netbeheerders, opwekkers van decentrale elektriciteit, rioolwaterzuiveringsinstallaties en energiecoöperaties. De Staalkaart bestaat uit een poster en website en geeft informatie over de toekomstige mogelijkheden van groene waterstof voor decentrale elektriciteitsproductie. 

Sectoren, kosten, projecten

Wat is het verschil tussen grijze, blauwe en groene waterstof? Hoe kan groene waterstof worden opgewekt en opgeslagen en hoe wordt groene elektriciteit omgezet naar waterstof? Welke rol kan waterstof spelen in de sectoren industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving? Wat zijn de kosten van waterstof? Welke voorbeelden zijn er nu al van waterstofprojecten? Deze vragen en meer worden beantwoord op de poster en de website. In de bibliotheek is een overzicht te vinden van websites en pagina’s die nog meer achtergrondinformatie bieden over groene waterstof. Bovendien wordt de informatie op de website regelmatig geactualiseerd.

Meer informatie of downloaden?

Op staalkaartwaterstof.nl vindt u een pdf van de poster, die (gratis) te downloaden is, én de informatie over groene waterstof.