Gemeenten staan voor de uitdaging de energietransitie in goede banen te leiden, met name door de toename van elektrische warmtepompen en zonnepanelen. BDH biedt een gedetailleerde analyse van de huidige en toekomstige elektriciteitsvraag van de woningvoorraad, ondersteund door visuele rapportages en een interactief PowerBI-dashboard. Onze aanpak helpt gemeenten om gefundeerde beslissingen te nemen, beleidsvorming te ondersteunen en de lokale netcongestie effectief aan te pakken. We nodigen je uit om samen met BDH de verduurzaming van de woningvoorraad te realiseren met een toekomstbestendige infrastructuur.

Toename elektriciteitsgebruik

Lokale netcongestie vormt een groeiend probleem in Nederland, zowel voor duurzame energie opwekking (wind en zon) als eindgebruikers (zakelijk en particulier). Gemeenten moeten daarom met netbeheerders in gesprek over de impact van de energietransitie op de energievraag van bestaande woningen. De focus ligt hierbij op de opwek van elektriciteit met zonnepanelen en de elektrificatie van de warmtevraag door de overgang van aardgas naar elektriciteit. 
Nederlandse gemeenten streven naar duurzame verwarming van hun woningvoorraad, wat leidt tot een aanzienlijke toename van het elektriciteitsgebruik. Opties voor verduurzaming omvatten het gebruik van warmtepompen, zowel individueel als collectief. Met verschillende bronnen, zoals buitenlucht, ventilatielucht, bodem, restwarmte en aquathermie. 
Veel gemeenten missen echter gedetailleerde informatie over de huidige stand van zaken wat betreft elektriciteit invoeding door zonnepanelen en het elektriciteitsgebruik van bestaande (hybride) warmtepompen. Ook ontbreekt vaak een vooruitblik op de mogelijke ontwikkelingen en hun impact op de woningvoorraad.

Onze aanpak

BDH biedt gemeenten expertise op het gebied van warmtevraag en elektrificatie van de woningbouw. Met onze kennis kunnen gemeenten hun beleid ontwikkelen dat aansluit op het actieplan van het Ministerie van EZK & BZK voor lokale aanpak van netcongestie. Onze kernactiviteiten omvatten het bepalen van de huidige en toekomstige energievraag van de woningvoorraad tot 2030. We voeren grondige analyses uit en berekenen de (piek)elektriciteitsvraag voor specifieke wijken en buurten.

Inzicht in implementatie duurzame warmteoplossingen
BDH heeft uitgebreide ervaring in duurzame energieprojecten in de woningbouw. Ons onderzoek beantwoordt niet alleen de vragen van de gemeente over het totale energiegebruik en mogelijke reductie hiervan, maar levert ook waardevolle inzichten op voor de succesvolle implementatie van duurzame warmteoplossingen in de woningvoorraad.

Benieuwd wat wij voor jouw gemeente kunnen betekenen?

BDH heeft uitgebreide ervaring in duurzame energieprojecten in de woningbouw. Ons onderzoek beantwoordt niet alleen de vragen van de gemeente over het totale energiegebruik en mogelijke reductie hiervan, maar levert ook waardevolle inzichten op voor de succesvolle implementatie van duurzame warmteoplossingen in de woningvoorraad. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor elektrificatie en netcongestie voor jouw gemeente kun je contact opnemen met Peter Wagener van BDH; peter.wagener@bdh-advies.nl of bel 06 51 33 59 66. Of download de productsheet.