Om de energietransitie in gemeenten op gang te helpen zijn er verschillende dashboards ontwikkeld. Deze dashboards geven inzicht in de eigenschappen van woningen binnen de gemeente. BDH heeft aanvullend op deze dashboards de Keuzehulp Wijken en Buurten ontwikkeld. Deze keuzehulp biedt meer dan een kaart en overzicht en focust zich op het kunnen maken van (uitgebreide) selecties, die met andere dashboards niet mogelijk zijn. Op basis van deze selecties – bijvoorbeeld aandeel corporatiewoningen, leeftijd of specifiek energielabel van de woningen – kun je zelfs een straat of cluster van vergelijkbare woningen selecteren én de adresgegevens van deze woningen exporteren.

Uitnodigen voor bewonersavond

Zo kunnen bewoners van de geselecteerde woningen meteen uitgenodigd worden voor een bewonersavond waarbij de focus ligt op (isolatie)maatregelen die specifiek voor deze woningen geschikt zijn. Je kunt je zelfs richten op een doelgroep van woningen met een hoge WOZ-waarde of bewoners met een bepaald minimum inkomen. Daarnaast is er de optie gebieden te selecteren waar juist extra ondersteuning vanuit de gemeente gewenst is. Je kunt zelfs voor het geselecteerde gebied aangeven wat de gemiddelde investeringsruimte is voor de installatie van een hybride of all-electric warmtepomp, gebaseerd op de energierekening met zelf instelbare energieprijzen. Ook de hierbij gepaard gaande CO₂-reductie is inzichtelijk te maken.

Bepalen buurten voor vervolgaanpak

De keuzehulp is bovendien inzetbaar bij het bepalen van de buurten waar je aan de slag gaat. Voor een van onze gemeentelijke opdrachtgevers hebben we recent aan de hand van selecties bepaald in welke volgorde buurten in aanmerking komen voor een vervolgaanpak. Daarbij hebben we bijvoorbeeld gekeken naar het percentage huurwoningen. Daarnaast hebben we een buurt geselecteerd met een zeer diverse bebouwing met kansen voor een warmtenet en een buurt met woningen van een vergelijkbaar bouwjaar. Aanvullend hebben we een sessie georganiseerd met de gemeentelijke gebiedsregisseurs om te achterhalen of zij achter onze keuze staan en kansen zien hier samen met de bewoners of bewonersverenigingen mee aan de slag te gaan.

Tijdens de sessie bleek dat in door ons als kansrijk geselecteerde buurten ook een redelijk hoog te verwachten draagvlak is om met verduurzaming aan de slag te gaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat we daar met een aantal actieve bewoners, die de kansen van hun buurt kennen, stappen kunnen gaan maken. Een verband tussen de keuze uit de keuzehulp en draagvlak is er overigens niet altijd, zeker niet als je op zoek gaat naar moeilijk aan te pakken buurten waar huur- en koopwoningen door elkaar staan (spikkelstraten). Het blijft raadzaam dit te blijven checken, ook voor de te kiezen communicatiestrategie.

Dit kun je met de Keuzehulp wijken en buurten (en niet met standaard dashboards):

  • Selecteren op o.a. woningtype, bouwperiode en energielabels
  • Eigen gemeentelijke data toevoegen, zoals koop- en huurwoningen
  • Inzicht geven in energierekening en CO2-reductie voor verschillende installatietypen
  • Verschillende selecties met elkaar combineren

Meer weten?

Misschien kunnen we met de Keuzehulp Wijken en Buurten ook jouw gemeente, woningcorporatie of andere organisatie helpen bij het bepalen van kansrijke gebieden voor bepaalde energieopties. Wil je meer weten over onze Keuzehulp? Neem contact met me op (theo.elfrink@bdh-advies.nl) en ik vertel je graag meer over de mogelijkheden.